Gemeenteavond 15 november 2022 Gemeenteavond 15 november 2022
De kerkenraad nodigt je van harte uit voor de gemeenteavond op dinsdag 15 november 2022 om 19.30 in de Terskflier.

Op deze avond gaan we het hebben over de ontmoeting die de kerkenraad met de kerkenraden van Protestante gemeenten Oosterbierum-Wijnaldum en Tzummarum-Firdgum heeft gehad op 11 oktober 2022. 
De vragen die bij de kerkenraad binnen zijn gekomen, naar aanleiding van de uitleg tijdens de startzondag op 18 september worden ook meegenomen.

Agenda 
 1. Welkom door de voorzitter 
 2. Opening
 3. Rondje wel en wee 
 4. Mededelingen
 5. Verslag voorjaarsgemeenteavond 20 april 2022
 6. Pauze
 7. Verslag ontmoeting kerkenraden PKN buurgemeenten
 8. Behandeling vragen die binnengekomen zijn naar aanleiding van uitleg
 9. Samen praten over samenwerking in de regio
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Je bent van harte welkom, de koffie/thee staat dan klaar.
terug