Gelegenheid om dierbaren te gedenken Gelegenheid om dierbaren te gedenken
De Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum nodigt de inwoners van onze dorpen en andere belangstellenden uit om op zaterdag 21 november tussen 15.30 – 17.00 uur een lichtje aan te steken in de Terskfliertsjerke aan de Tsjerk Hiddesstrjitte 25. Dit ter herinnering aan geliefden, die we hebben verloren.

In deze tijd van corona houden we ons aan de geldende regels. In de kerkzaal is tijdens het lopen een mondkapje verplicht. Als u gaat zitten, mag het mondkapje af. 

In de kerk is er tijd voor bezinning. Zoek rustig een plek en gedenk onder de klanken van zachte muziek en beelden uw geliefde(n). 
Er is iemand van het pastoraat aanwezig. 
We hopen, dat u zich welkom voelt.


Zondag 22 november zal in de gedachtenisdienst geen gelegenheid zijn om een lichtje aan te steken i.v.m. de corona maatregelen. Wel wordt er dan aandacht geschonken aan deze lichtjes.

Deze zondag zijn familieleden van overleden gemeenteleden uitgenodigd.

Daardoor is de kerk vol en zijn er ook in de zaal van de Terskflier al een aantal plaatsen bezet. Er is nog ruimte voor 12 personen. 
Wilt u als gemeentelid deze dienst graag bijwonen, dan kunt u zich opgeven bij Jantsje van der Veen, tel. 0517 - 591937.


Deze dienst is ook te volgen via  www.kerkdienstgemist.nl
 
terug