Gebedsgroep Gebedsgroep
Gebed is de motor waarop de gemeente voortbeweegt en zo ook in je persoonlijk leven. Bidden is rechtstreeks praten met God. Hij wil dat wij met Hem communiceren en betrekken in alles wat we Hem willen vertrellen.

Ook in de Bijbel lezen wij veel ove gebed: we moeten voor anderen bidden (Johannes 17) en we mogen bidden met geloof (Hebreeën 11:6). In de eerste plaats is dit een opdracht voor elke gelovige, maar het kan ook heel bemoedigend zijn om dit samen te doen.


Waar & wanneer

  • Donderdag, eens per maand
  • 9.30 – 11.00 uur
  • bij iemand in de huiskamer


Inlichtingen:

Afke van der Zee-Looijenga, telefoon 0517 - 591498
Klarinda de Witte-Jensma,  telefoon 0517 - 591355
Ympkje Bruinsma-Offinga, telefoon 0517 - 591399
 
terug