Een goed verhaal - deel 1 Een goed verhaal - deel 1
Psalm 139


Het jongetje op de foto? Dat is Lieuwe. Hij is het broertje van Bart-Jan en Douwe. En hij is ook het broertje van Anna-Joke.  
Een jongetje dat nog niet kon staan en lopen maar zich wel kon optrekken aan het door zijn vader gemaakte kruisje, een jongetje met het leven nog voor zich, bij het grafje van zijn nooit gekende zusje; dat is PASEN!                                                                                                                                 
Het licht van de zon viel precies door de bomen heen op hen beide. Licht na een tijd van donkerheid.
Nieuw leven na de dood!


Psalm 139 staat er op het kruisje : Heer u kent mij, u doorgrondt mij…’  Een psalm die mij altijd weer raakt. Toen ons dochtertje bij de geboorte overleed – bijna 25 jaar geleden- was deze psalm ons tot grote troost.  
Ontroerend mooi is de passage waarin het begin van een nieuw mensenleven wordt beschreven: ‘U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de schoot van mijn moeder.
Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin”                                                                                                   
Hij was er bij aan het begin en Hij was erbij aan het eind. Zij was gekomen om te gaan maar ook dit korte leven is in Zijn hand.


Afgelopen zondag 6 oktober kwam ik psalm 139 in twee diensten tegen: 
“ Ken je mij, wie ben je dan, ken jij mij beter dan mij, prachtig gezongen door Trijntje Oosterhuis, hoorden we in de ochtenddienst en ’s avonds zongen we samen met ‘New Sound’ in de Martinikerk van Franeker lied 377: 
“Zoals ik ben, kom ik nabij’,                                                                                                                                                               
met niets in handen dan dat Gij                                                                                                                                                      
mij riep en zelf u gaf voor mij-                                                                                                                                                   
O Lam van God, ik kom.


Psalm 139 is onlosmakelijk verbonden met Pasen vertelde ds. Visser in zijn preek: dwars door de dood naar het leven, het licht!   
Lieuwe is -net als onze andere twee kinderen- een kind van het licht , die met of zonder woorden ervan getuigt dat de dood niet het laatste woord heeft!


Aukje van der Schaaf-van der Wal

terug