Dit jaar geen 4dorpen4ing Dit jaar geen 4dorpen4ing
Op zondag 14 juni a.s. stond de 4dorpen4ing in Sexbierum gepland.
We hebben lang de hoop gehad dat deze door mocht gaan.
Helaas hebben wij als commissie het besluit moeten nemen om deze viering dit jaar NIET door te laten gaan. 
Gezien de situatie rondom corona vinden wij het niet verantwoord om dan met een groep mensen samen te komen.
We hopen op betere tijden maar vooral spreken wij de wens uit dat we gezond mogen blijven en dan maken we er in 2021 een mooie dienst van.

Gelukkig is de mens die met trots achterom kijkt en vol hoop vooruitkijkt. (Oliver G. Wilson)
Laten we met die hoop verder gaan en hopelijk zien we elkaar op zondag 25 april 2021 bij de 4dorpen4ing.Hartelijke groeten,
Lenie Herder, Tjerk Nagel, Corrie Bouma, Adeline Jukema, Fokke Visser, Annemieke Zijlstra en Olga Schuiling
 
terug