Activiteiten ActiviteitenJaarthema 2019-2020: Een goed verhaal.

Dat is het jaarthema voor het komende seizoen. De kerkenraad kiest er ook dit jaar voor aan te sluiten bij het jaarthema van de landelijke kerk. En het is een mooi thema. En het is fijn dat dit thema op veel plekken in het land een leidraad is. 

Het jaarthema vormt een rode draad door de activiteiten in het jaar. Soms meer, soms minder zichtbaar. In ieder geval is 'een goed verhaal' het thema van de ontmoetingsbijeenkomsten vanuit het Pastoraat. In januari hoort u hier meer van. In februari en maart worden gewoonlijk de bijeenkomsten gehouden.

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Het goede verhaal van God en mensen is een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat namelijk niet koud, maar brengt in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor zichzelf, maar deel je graag met anderen.


Hier vindt u de links naar de diverse activiteiten van onze gemeente:
terug