Kerkenraad Kerkenraad
De Grote Kerkenraad (GKR) bestaat uit:
 • 1 predikant (100%) 
 • 7 wijkouderlingen
 • 3 ouderlingen met een speciale opdracht
 • 4 jeugdouderlingen, 
 • 5 ouderlingen-kerkrentmeester                                                  
 • 7 diakenen                
      
                                              
De GKR heeft verantwoordelijkheden gedelegeerd aan werkgroepen. De Werkgroepen zijn, bij voorkeur door hun voorzitter, vertegenwoordigd in de Kleine Kerkenraad (KKR). In de KKR staat het werk van de werkgroepen op de agenda. Predikant en ouderling-scriba maken deel uit van de KKR.
Het college van kerkrentmeester kent ook 2 kerkrentmeesters zonder ambt.


Verantwoordelijkheid van de werkgroepen:

 
Diaconie
 • dienstbaar in kerk en samenleving
Beheer (KRM)
 • verantwoordelijk voor financiën, beheer gebouwen en contracten
Pastoraat
 • omzien naar elkaar en geestelijke zorg voor de gemeente
Liturgie &Eredienst
 • eredienst en nevendiensten
Vorming &Toerusting
 • opbouw van de gemeente en toerusting van gemeenteleden en ieder die een taak opneemt.
Jeugd  
 • betrekken van en omzien naar leden t/m 28 jaar
   
terug