Project veertigdagentijd en Pasen 2023 Project veertigdagentijd en Pasen 2023

De kindernevendienst start zondag 26 februari met het Veertigdagentijd en Paasproject 'Verandering je mee?'
Op weg naar Pasen vieren we dat dingen kunnen veranderen; in je eigen leven, voor de mensen om je heen, in de wereld. Elke week komt dit via een deelthema voorbij. 

Op 26 februari gaat het over 'Waar zeg je nee tegen?' Bijbelverhaal De verzoeking in de woestijn, Matteüs 4: 1-11. Het verhaal gaat over: De Heere Jezus is 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. Hij wordt op de proef gesteld, maar geeft niet toe. Wordt jij wel eens op de proef gesteld en wat doe je dan?

Op 5 maart gaat het over 'Waar ga jij van stralen?' Bijbelverhaal De verheerlijking op de berg, Matteüs 17: 1-9. Het verhaal gaat over: De Heere Jezus gaat met 3 leerlingen een hoge berg op. Hij gaat er anders uitzien, zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Waar ga jij van stalen? En laat je iemand anders ook stralen?

Zondag 12 maart gaat het over 'Bijzondere ontmoeting'. Bijbelverhaal Jezus en de Samaritaanse vrouw, Johannes 4: 5-26. Het verhaal gaat over: De Heere Jezus raakt in gesprek met een samaritaanse vrouw. Hij vraag haar om water en verteld haar over het levend water. Dat hij de messias is, die gaat komen. 
Wie zou jij wel eens willen ontmoeten en welke vraag zou je diegene willen stellen?

Zondag 19 maart gaat het over 'Open je ogen'. Bijbelverhaal Genezing van een blinde man, Johannes 9: 1-41. Het verhaal gaat over: De Heere Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. De omstanders kunnen het nauwelijks geloven. De farizeeën zeggen dat het niet Jezus kan zijn, omdat hij dit op de sabbat gedaan heeft.
Doe thuis allemaal je handen voor je ogen en bedenk wat je graag zou willen zien? Houd je handen voor je ogen en vertel waar jij graag naar kijkt, zien de anderen dit ook?

Zondag 26 maart is het thema 'Kom!' Bijbelverhaal De opwekking van Lazarus, Johannes 11: 1-44. Deze keer geen kindernevendienst. Het verhaal gaat over Lazarus, een vriend van de Heere Jezus, die is gestorven. Jezus roept hem tevoorschijn uit het graf. 
Een opdracht voor thuis; tel eens een hele dag lang hoe vaak jij het woord 'kom' hoort. Wie heeft dit woord het vaakst gezegd.

Zondag 2 april, Palmpasen is het thema 'Waar hoop je op?' Bijbelverhaal De intocht in Jeruzalem, Matteüs 21: 1-11. Het verhaal gaat over: De Heere Jezus rijd op een ezel Jeruzalem binnen. Er worden mantels en takken op de weg gelegd en Jezus wordt toegezongen 'Hosanna voor de zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel'.
Wat denk jij? Kan hoop iets veranderen?

Zondag 9 april, Pasen is het thema 'Alles wordt anders'. Bijbelverhaal Het lege graf, Johannes 20:1-18. Het verhaal gaat over Maria die het graf van de Heere Jezus bezoekt en ziet dat het leeg is. Een engel zegt dat Jezus leeft! 
Kijk eens om je heen, is er iets veranderd in de afgelopen weken?

We zien uit naar je komst.

De leiding van de kindernevendienst

         

         

  

 
terug