'Ien minske makket it ferskil' door it Kwartettekoar 'Ien minske makket it ferskil' door it Kwartettekoar
Op zondag 12 maart 2023 is er een gezamenlijke dienst met de PG Oosterbierum-Wijnaldum.

It Kwartettekoar onder leiding van Feike van Tuinen, die het dirigeerstokje overgenomen heeft van Hindrik van der Meer, komt naar Sexbierum om mee te werken aan de dienst in de Sixtuskerk.

Thema: Ien minske makket it ferskil – Eén mens kan zomaar het verschil maken.

Dichtbij worden ze vaak niet bij name genoemd. De mensen die aandacht geven aan en zorg hebben voor anderen. Voor de buren, dorpsgenoten of familie. Omzien naar elkaar, opkomen tegen onrecht. Je kunt ook denken aan mensen als Martin Luther King, Mathatma Ghandi of de Iraanse Mahsa Amini. In de Bijbel kom je ze ook tegen: Noach, Mozes, Daniël en meer aansprekend David die vocht tegen de reus Goliath. Ook in 2023 kan één mens, kun JIJ het verschil maken.

De teksten van Eppie Dam zijn zonder meer verrassend te noemen. Zo luidt de tekst van het titellied: ‘Bij farao en filistyn bisto noch mar in lytse knyn, mar kom oerein, hâld dy net stil: ien minske makket it ferskil, ien hert om fredeswil!’ De muzyk is fan Jan de Jong. Tussen de liederen door zijn er verbindende teksten en is er samenzang. En dit alles in de Fryske taal omdat It Kwartettekoar opgericht is om “it Frysk te befoarderjen yn tsjerke en liturgy”.   


De dienst begint om 9.30 uur.

Na afloop is er koffie/thee drinken.

Iedereen is welkom!
 
terug