Laatste zondag kerkelijk jaar 2022 Laatste zondag kerkelijk jaar 2022
In de gedachtenisdienst van zondag 20 november jl. hebben wij de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In deze viering noemden we hen bij name.
Ook werd er een kaars aangestoken voor onze dorpsgenoten die het afgelopen jaar zijn overleden en voor de mensen, die naamloos stierven in onze wereld.

Voorgangers in deze viering waren ds. Evert Jan Hefting en pastor Martha Kroes.
Met medewerking van De Sixtuscantorij onder leiding van Gerrit de Vries.

 

Naam                                                                    

Geboren              

Overleden           

 Leeftijd           

Elisabeth Postma-Douma 04-05-1934 22-11-2021 87 jaar
Sijtske Bonsma-de Jager 24-03-1929 22-12-2021 92 jaar
Akke Vlietstra-Meinsma 25-07-1933 10-04-2022 88 jaar
Piter Jelles Post 06-03-1925 04-06-2022 97 jaar
Sijbrigje Nieuwhof-Dijkstra 05-07-1930 15-06-2022 91 jaar
Hendrik van der Velden 24-02-1939 21-10-2022 83 jaar
 

Kijk voor foto's liturgisch bloemstuk en de kaarsen in het fotoalbum. Klik hier


Uitleg bij het liturgisch bloemstuk

De boomstronk staat voor de vergankelijkheid
De rozen tussen de hortensia’s in het grote hart is het symbool voor liefde en vergankelijkheid
Is sterk maar soms ook heel broos.
Het grote hart symboliseert dat zij die niet meer onder ons zijn ,in onze harten voortleven door de herinneringen die ons bemoedigen en dragen door de dagen van het leven.

In het donker van missen
En intens verdriet
Maken we licht
En noemen je naam
Vergeten doen we niet
We noemen je naam vol liefde
Nooit voorbij
Met ons verbonden
Bij God in het licht
Voor altijd
ben jij.

Bloemschikking is gemaakt door Afke TolsmaDe kerkdienst is terug te zien via kerkdienstgemist.nl of klik hier
 
terug