Voorjaars-Gemeenteavond Voorjaars-Gemeenteavond

Op donderdag 11 april 2019 wordt de Voorjaars-Gemeenteavond gehouden om 20.00 uur in de Terskflier.

Als gemeente bespreken we met name praktische en organisatorische zaken, waaronder de financiële jaarverslagen 2018 en begrotingen van de Diaconieën en College van Kerkrentmeesters.

De leiding van de avond is in handen van de kerkenraad, die iedereen hartelijk uitnodigt.
Koffie en thee staan al vanaf 19.45 uur voor u en jou klaar.

Op zondag 31 maart en zondag 7 april a.s. is het boekje met het jaarverslag
in de kerken beschikbaar en tevens in de keuken van de Terskflier. Of per mail op te vragen bij de scriba

Klik hier voor de agenda
                                           
terug