Ontmoetingsbijeenkomsten Ontmoetingsbijeenkomsten

Jaarthema 2018-2019: Een goed gesprek


Evenals vorige jaren worden er binnenkort weer ontmoetingsbijeenkomsten in de huiskamer georganiseerd, voor gemeenteleden en andere belangstellenden. De gesprekken vinden plaats in de maanden februari en maart. Binnenkort worden de uitnodigingen met antwoordstrookje thuisbezorgd.

Dit jaar wil de kerkenraad ook één of twee avonden organiseren voor onze jeugdige gemeenteleden. Leeftijd vanaf 18 tot en met ± 28 jaar.

Een ontmoetingsbijeenkomst is een bijzonder gebeuren. We leren elkaar op een andere manier kennen door de gesprekken die spelenderwijs ontstaan. Gesprekken die niet gaan over de dagelijkse dingen, al komt het best even aan de orde. Nee, tijdens zo’n avond of ochtend proberen we met elkaar wat meer diepgang te krijgen. Met hierin de Bijbel als uitgangspunt en daarbij de terugkoppeling naar het hier en nu. Er is ruimte om te spreken en ruimte om te luisteren. Ouderlingen, jeugdouderlingen en diakenen geven leiding aan de gesprekken die ze samen met dominee D. Visser hebben voorbereid.

Als u/jij je hebt aangemeld via het antwoordstrookje, wat weer wordt opgehaald, ontvangt u/ ontvang jij na verloop van tijd een uitnodiging met gegevens waar en wanneer u/jij wordt verwacht.

Per vergissing geen uitnodiging ontvangen, of hebt u/ heb jij andere vragen, wilt u/ wil jij graag een persoonlijk gesprek, neem dan contact op met de wijkouderling of iemand anders van het pastoraat.

terug