Correctie viering Heilig Avondmaal Correctie viering Heilig Avondmaal
Op de zondagsbrief is per abuis een foutieve melding gedaan over de viering Heilig Avondmaal. 
Deze wordt gehouden op zondag 29 september a.s. in plaats van zondag 8 september.
terug