Collectes september Collectes september

Iedere week collecteren we voor 2 doelen. De eerste collecte is voor de Diaconie en is meestal voor onze naaste dichtbij of ver weg die financiele steun kan gebruiken. Hieronder vind u een toelichting op de bestemmingen.

De tweede collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, voor onze gemeente om alle zorg, activiteiten en diensten mogelijk te maken.
 

Bijdragen aan de collecte overmaken

Dit kan eenvoudig via de collecte-app Givt of via een overschrijving via de bank.

  • 1e collecte:
    Diaconie Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL20 RABO 0325 5024 98 
    met vermelding collectedatum en doel

  • 2e collecte:
    CvK Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL25 RABO 0325 5003 71
    met vermelding collectedatum en doel


Toelichting  1e collecte

5 september    KIA - Werelddiaconaat Ghana

Ghanese kerk helpt jongeren aan werk

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.

Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland Sen in Ghana. Helpt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te bieden?
Steun dit werk via de collecte in onze kerk of met een bijdrage op rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Kerk Noord-Ghana’.

12 september   KIA - Noodhulp na aardbeving in Haïti

De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is hard nodig! Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.
In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar zijn beschadigd. Tropische storm Grace bereikte Haïti op maandag en bemoeilijkt de hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en modderstromen. 

Met uw donatie ondersteunt u het werk in Haïti en soortgelijk werk van Kerk in Actie. Via het internationaal kerkelijk netwerk zijn inmiddels 1.000 hygiënepakketten en 500 nood/bouwpakketten uitgedeeld. Daarnaast heeft herstel van waterbronnen prioriteit. Door gebrek aan schoon water kunnen ziektes uitbreken.

Geef aan de collecte in onze kerk of maak een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Aardbeving Haïti.
 

19 september   KIA - Zending Syrië

Bouw de kerk in Syrië weer op

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Collecte Bouw de kerk in Syrië weer op’ of doneer online via: kerkinactie.nl
 

26 september   KIA - Zending Israël/Palestina

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 'Z 009506' of doneer online via: kerkinactie.nl
 

Toelichting 2e collecte

12 september   Missionair Werk/Kliederkerk

Jong en oud ontdekken de Kliederkerk

De Kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliederd': op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening: NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk, o.v.v. ‘Collecte Missionair werk september’


26 september   PAX Vredeswerk

Protestantse Kerk - Verlangen naar vrede
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactivisten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

Uw gift is welkom via de collecte of op rekening: NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk, o.v.v. ‘Vredeswerk’.

terug