Collectes mei Collectes mei

Iedere week collecteren we voor 2 doelen. De eerste collecte is voor de Diaconie en is meestal voor onze naaste dichtbij of ver weg die financiele steun kan gebruiken. Hieronder vind je een toelichting op de bestemmingen.

De tweede collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, voor onze gemeente om alle zorg, activiteiten en diensten mogelijk te maken.
 

Bijdragen aan de collecte overmaken

Dit kan eenvoudig via de collecte-app Givt of via een overschrijving via de bank.

  • 1e collecte:
    Diaconie Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL20 RABO 0325 5024 98 met vermelding collectedatum en doel

  • 2e collecte:
    Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL25 RABO 0325 5003 71 met vermelding collectedatum en doel


Toelichting  1e collecte

8 mei     Kerk in Actie - Noodhulp Nigeria

Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1200 volwassenen en 600 kinderen om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. veiligheid Nigeria
De helft is bestemd voor noodhulp, de andere helft voor structurele vredesopbouw en traumahulp.15 mei     Kerk in Actie Diaconaat (Nederland)

Op adem komen in jeugddorp De Glind
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in De Glind voor kwetsbare kinderen

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte De Glind
 

Toelichting 2e collecte

22 mei     Missionair Werk

Oog voor kinderen in pioniersplekken
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en Badhuis ForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk

29 mei     JOP (Jong Protestant)

Diaconaat: ook voor jongeren

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld, waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat.
De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: NL52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v.  collecte Jong Protestant mei


 

terug