Collectes juni Collectes juni

Iedere week collecteren we voor 2 doelen. De eerste collecte is voor de Diaconie en is meestal voor onze naaste dichtbij of ver weg die financiele steun kan gebruiken. Hieronder vind je een toelichting op de bestemmingen.

De tweede collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, voor onze gemeente om alle zorg, activiteiten en diensten mogelijk te maken.
 

Bijdragen aan de collecte overmaken

Dit kan eenvoudig via de collecte-app Givt of via een overschrijving via de bank.

  • 1e collecte:
    Diaconie Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL20 RABO 0325 5024 98 met vermelding collectedatum en doel

  • 2e collecte:
    Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL25 RABO 0325 5003 71 met vermelding collectedatum en doel


Toelichting  1e collecte

5 juni     Kerk in Actie - Zending 

Zuid-Afrika Bijbel brengt arme boeren in actie

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Collecte Pinksterzending.12 juni     ZWO DOEL SCHOOL

 

19 juni    Binnenlands Diaconaat 

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijnarbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn en van wie een deel een veilige plek in Nederland zoekt.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Collecte Diaconaat juni.
 

26 juni     Vakantietas

Zomerpret voor kwetsbare kinderen
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat is een groot probleem. Met de actie ‘Vakantietas’ van Kerk in Actie kun je met je gemeente kinderen in armoede in je eigen omgeving verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. Ook de Oekraïense kinderen in Nederland zijn de komende zomerperiode vrij van school. Help je mee, zodat het geen saaie zomer voor hen wordt?
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening:
NL20 RABO 0325 502 498 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van ‘Collecte Vakantietas’.

 

terug