Collectes juli Collectes juli

Iedere week collecteren we voor 2 doelen. De eerste collecte is voor de Diaconie en is meestal voor onze naaste dichtbij of ver weg die financiele steun kan gebruiken. Hieronder vind je een toelichting op de bestemmingen.

De tweede collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, voor onze gemeente om alle zorg, activiteiten en diensten mogelijk te maken.
 

Bijdragen aan de collecte overmaken

Dit kan eenvoudig via de collecte-app Givt of via een overschrijving via de bank.

  • 1e collecte:
    Diaconie Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL20 RABO 0325 5024 98 met vermelding collectedatum en doel

  • 2e collecte:
    Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL25 RABO 0325 5003 71 met vermelding collectedatum en doel


Toelichting  1e collecte

3 juli    Kerk in Actie - Werelddiaconaat - India

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst India
 
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte Werelddiaconaat India.

 

17 juli    Bloemengroet collecte

De zondagse bloemengroet en een bloemetje bij verjaardagen en jubilea worden betaald van de diaconale rekening. Wat ‘een bloemetje ontvangen’ voor iemand kan betekenen, is niet 1,2,3 te beschrijven. Maar dat bloemetje brengt wel kosten met zich mee. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij je aan. We vragen ook je aandacht voor het bloemenbusje in de Sixtuskerk. Het busje hangt rechts van de uitgang, boven de collectezakken en het zendingsbusje.

Geef aan de collecte, stop eens een bijdrage in het bloemenbusje of maak een bijdrage over op rekening:
NL20 RABO 0325 502 498 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van ‘Collecte bloemengroet’.
 


31 juli    Kerk in Actie - Noodhulp Afghanistan

Afghanistan staat aan de rand van een humanitaire ramp. Hongersnood dreigt voor ruim acht miljoen Afghanen. Kerk in Actie biedt, samen met lokale partners, noodhulp aan kwetsbare gezinnen. Door de ergste droogte sinds 27 jaar, de coronapandemie, de jarenlange oorlog en machtsovername door de Taliban is de economie ingestort en zijn de voedselprijzen torenhoog gestegen. Hongersnood dreigt voor ruim acht miljoen Afghanen. Meer dan drie miljoen mensen zijn ontheemd en op zoek naar veiligheid. Ze wonen in tenten en de armoede onder hen is groot: kinderen bedelen op straat en vrouwen verkopen hun kleren om dekens te kunnen kopen om ‘s nachts de kinderen een beetje warmte te bieden. Kerk in Actie geeft, samen met de Engelse hulporganisatie Christian Aid en lokale partners, hulp aan bijna kwetsbare gezinnen. Zo helpen we in de provincie Herat bijna 2.000 mensen met voedselpakketten, die gezond eten bevatten voor een maand. Ook helpen we 2.000 mensen met voorlichting over hygiëne.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte Noodhulp Afghanistan - N000718

terug