Collectes december Collectes december

Iedere week collecteren we voor 2 doelen. De eerste collecte is voor de Diaconie en is meestal voor onze naaste dichtbij of ver weg die financiele steun kan gebruiken. Hieronder vind je een toelichting op de bestemmingen.

De tweede collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, voor onze gemeente om alle zorg, activiteiten en diensten mogelijk te maken.
 

Bijdragen aan de collecte overmaken

Dit kan eenvoudig via de collecte-app Givt of via een overschrijving via de bank.

  • 1e collecte:
    Diaconie Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL20 RABO 0325 5024 98 
    met vermelding collectedatum en doel

  • 2e collecte:
    CvK Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL25 RABO 0325 5003 71
    met vermelding collectedatum en doel


Toelichting  1e collecte

5 december      KIA - Zending Rwanda (Advent)

“Op 1 december was het Wereldaidsdag. Daarom collecteren we voor aidswezen in Rwanda”

Opvang en scholing van kwetsbare kinderen
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HiV/aids op scholen en in kerken.

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst

Steun dit werk via de collecte of maak een bijdrage over op bankrekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v Kerk in Actie, o.v.v. Collecte Zending december.12 december   KIA - Binnenlands Diaconaat (Advent)

Een stabiel thuis voor kinderen

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

Steun dit werk via de collecte of maak een bijdrage over op bankrekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v Kerk in Actie, o.v.v. Collecte Diaconaat december.24 december   Dagopvang Hier en Nu (Kerstnacht)

(Tuinen 32 te Leeuwarden) van het Leger des Heils voor dak- en thuisloze personen.

Onlangs is er een professioneel tosti-apparaat aangeschaft. Kosten € 180,00. Dit is een forse uitgave. Aangezien er dagelijks vele tosti’s klaargemaakt worden, kunnen wij niet zonder dit apparaat. De opbrengst van de collecte wordt dan ook verrekend met de aanschafwaarde van dit tosti-apparaat.

Graag “vertel” ik u iets over onze dagopvang en onze deelnemers. 
De dagopvang is toegankelijk voor dak- en thuisloze personen vanaf 18 jaar. Elke dag komen er nieuwe bezoekers over de drempel. De dagopvang beschikt over een grote verblijfsruimte. Vanachter de bar wordt er eten en drinken verstrekt. Er is een mogelijkheid om te douchen en kleding te wassen en te drogen. Aan de straatkant is een hal waar een portier de bezoekers ontvangt. De dagopvang wordt ook gebruikt als postadres. Op deze manier kunnen de personen, zonder vaste woon- en verblijfplaats, bijvoorbeeld hun uitkering aanvragen of zich laten inschrijven bij woningstichtingen. Gemiddeld komen er 40/50 bezoekers per dag. De dagopvang is open van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur. Daarna zijn de dakloze bezoekers vanaf 17:00 uur welkom in de nachtopvang van Wender. Sinds de coronacrisis is onze dagopvang ook in de weekenden geopend van 11:00 tot 15:00 uur.

Naast het bieden van rust, veiligheid en structuur voor de dak- en thuisloze personen, wil het team van het Leger des Heils binnen de dagopvang vooral perspectief bieden, doorverwijzen naar de hulpverlening, dagbesteding of naar een woonvoorziening.

Dat de collecte ook een bewustwording mag zijn. Dak- en thuisloos kan iedereen worden. U mag uw bijdrage ook overmaken op rekening: NL20 RABO 0325 502 498 ten name van Diaconie Prot. Gemeente Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van ‘Collecte kerstnachtdienst’.

Alvast heel hartelijk dank, namens de deelnemers en het team van dagopvang Hier en Nu te Leeuwarden, Anna Ykema
 


25 december   KIA Kinderen in de Knel (Kerst)

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Steun dit werk via de collecte of maak een bijdrage over op bankrekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v Kerk in Actie, o.v.v. Collecte Kerst Kinderen in de knel.


Toelichting 2e collecte

19 december   JOP (Jong Protestant)

Jongeren doorleven het verhaal van Kerst
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk. in de Kerst- Challenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

Steun dit werk via de collecte of maak een bijdrage over op bankrekening NL 52 ABNA 0414 141 415 t.n.v Jeugdwerk Protestantse Kerk, o.v.v. Collecte Jong Protestant december.
terug