Collecte zondag 18 juni Grannies2Grannies Friesland Collecte zondag 18 juni Grannies2Grannies Friesland

Uitvoerige toelichting bij de collecte op zondag 18 juni 2023 voor Grannies2Grannies Friesland
(Grootmoeders voor Grootmoeders Friesland)

Wat houdt het project in? Op de eerste foto zie je in één oogopslag waar het project om draait: het realiseren van fatsoenlijke huisvesting voor grannies (grootmoeders) in Oeganda, die de permanente zorg hebben voor meerdere kleinkinderen. De ouders zijn vaak overleden, meestal ten gevolge van HIV/AIDS of ze zijn vertrokken naar de grote stad, in de hoop op een beter bestaan. Vaak laten ze de kinderen dan achter bij de granny (grootmoeder).Deze grannies wonen ook nog eens in hutjes, die elk moment kunnen instorten. Het zijn mensonwaardige omstandigheden waarin de grannies en hun kleinkinderen moeten leven. De muren van de hutjes zijn van modder gemaakt en spoelen weg tijdens de regens. De palen, die de muren en het dak stutten, worden opgegeten door termieten. Het dak lekt, waardoor alles wat ze bezitten nat wordt. Muggen, slangen, ratten en ander ongedierte hebben vrij spel, wat de gezondheid van de kinderen ernstig schaadt. Grannies2Grannies Friesland bestaat uit 10 vrouwen uit Tijnje en omgeving, die zich al ruim 11 jaar inzetten voor deze Oegandese grannies. Gedurende die periode hebben we 280 huisjes kunnen realiseren. Dit is voor een groot gedeelte gelukt dankzij de programma’s die MAX Maakt Mogelijk heeft uitgezonden over het project. Ook wordt inmiddels voor 160 kleinkinderen het schoolgeld betaald. Scholing is voor de kinderen de beste manier om te ontsnappen aan de armoede. 
Grannies2Grannies Friesland werkt samen met Pefo Oeganda, opgericht door Justine Ojambo, die zelf als wees opgevangen werd door een Nederlandse pater en daardoor de kans kreeg onderwijs te volgen. Hij wilde hiermee iets terug doen voor kinderen, die in dezelfde situatie verkeren als hij vroeger. Pefo Oeganda is een kleinschalige lokale organisatie, maar heeft een aantal zeer gemotiveerde en betrouwbare mensen in dienst, die zich dag en nacht inzetten voor de ongeveer 1300 grannies en hun kleinkinderen, die betrokken zijn bij het project.
In Oeganda kent men geen pensioen of AOW. De kinderen zijn de oudedagsvoorziening van de ouders. Dat is ook de reden waarom de mensen daar zoveel kinderen hebben. De grannies, waar het hier om gaat, moeten op hun oude dag weer zelf voor inkomen zorgen om de kleinkinderen te voeden, te kleden en het liefst ook nog naar school te laten gaan. Dat is een enorme opgave voor ze op die leeftijd. 
Naast het bouwen van huisjes richt Pefo Oeganda zich ook op onderwijs, gezondheidszorg, hygiëne, economische zelfstandigheid en rechten van vrouwen. De grannies zijn georganiseerd in 13 groepen met elk ongeveer 100 vrouwen. Ze zijn verplicht om elke week bij elkaar te komen. De vrouwen ontdekken zo dat zij niet de enigen zijn in deze situatie en ze steunen elkaar waar nodig. Ze krijgen tijdens deze bijeenkomsten voorlichting over alles wat voor hen belangrijk is. Ook beslissen ze zelf wie aan de beurt is om een nieuw huisje te krijgen. Zo voorkom je jaloezie. 
Elke granny die een nieuw huisje krijgt, krijgt ook een zonnepaneel, goed voor 3 lichtpunten in huis. Dat voorkomt veel ongelukken: we zijn de nodige kinderen tegengekomen met brandwonden, veroorzaakt door omgevallen kerosinelampjes. Ook mogen de grannies voor 100 euro een handeltje starten, zodat ze weer zelf inkomsten krijgen. Volgens Justine  kunnen wij ons niet voorstellen hoe groot zo’n nieuw huisje is voor een granny. Een nieuw huisje betekent een enorme verbetering in het leven van een granny en haar kleinkinderen. De kosten hiervan bedragen € 3.500,00.

Alle onkosten die wij maken, ook die van de bezoeken aan het project in Oeganda, worden helemaal uit eigen zak betaald, zodat al het geld dat binnenkomt voor het project ook daadwerkelijk besteed wordt aan de Oegandese grannies.

Voor uitgebreide en actuele informatie verwijzen we graag naar onze website grannies2granniesfrieslandBasisschool ‘De Skeakel’ in Sexbierum heeft in 2013 ook actie gevoerd voor de grannies en kleinkinderen in Oeganda. Met de opbrengst hiervan is destijds het eerste huisje gesponsord. Er is helaas geen contact meer met de granny (grootmoeder) van het huisje en de school. Persoonlijk contact is lastig, omdat de grannies niet kunnen lezen en schrijven, er geen post bezorgd wordt (ze hebben ook geen adres en de staf Pefo Oeganda klein is. Justine Ojambo, de oprichter/coördinator van Pefo Oeganda, brengt jaarlijks een bezoek aan de grootmoeders in Friesland. In 2013 bracht hij toen ook een bezoek aan Sexbierum. Op de foto zit hij te midden van een groep leerlingen van ‘De Skeakel’. 
Tijdens de dienst op zondag 18 juni wordt een gedeelte van het (eerste) filmpje vertoond van Max Maakt Mogelijk. Het volledige filmpje van 25 minuten is hieronder te zien.Wij zijn de Protestantse gemeente van Sexbierum-Pietersbierum zeer dankbaar voor de steun aan ons project in de vorm van de opbrengst van een collecte op zondag 18 juni.

Namens Grannies2Grannies Friesland,
Ria Bakker (Tijnje)

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: NL20 RABO 0325 502 498 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van ‘Grannies2Grannies’.   
 
terug