Bijwonen kerkdiensten Bijwonen kerkdiensten

Informatie over de komende kerkdiensten


Vanaf 14 juni worden er weer kerkdiensten gehouden in de Sixtuskerk, de 3 zondagen in juni waren er nog maar 30 personen per dienst toegestaan, maar vanaf 1 juli komt hier meer ruimte in. De eis is dan niet meer een maximaal aantal personen, maar nog wel de 1,5 meter afstand voor personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. Tot en met 100 personen hoeft u van tevoren ook niet meer te reserveren. Wanneer u binnenkomt ligt er wel een lijst, waarop u uw naam en telefoonnummer moet noteren.
 

Kerken in de Terskflier

In verband met de verbouwing van de voorkerk van de Sixtuskerk worden de kerkdiensten vanaf zondag 16 augustus tijdelijk in de Terskflier gehouden. Om onduidelijkheden te voorkomen is in de Terskflier duidelijk aangegeven welke banken wel en niet gebruikt mogen worden. Daarnaast zijn ook bij het in- en uitgaan van de kerk de dienstdoende ambtsdragers aanwezig om u wegwijs te maken.

Iedereen gaat via de hoofdingang van de kerk naar binnen, hier vindt u ook de intekenlijsten.
Bij het uitgaan gaan alleen de mensen die onder de “kreake” zitten via de hoofdingang naar buiten. De overige mensen gaan via de zijuitgangen naar buiten. 

De donkere pijlen geven de looprichting aan bij het naar binnengaan van de kerk en de lichtere pijlen de looprichting bij het uitgaan van de kerk.
Wanneer het beneden vol raakt, kan ook worden uitgeweken naar de “kreake”.

Helaas kan er nog steeds geen samenzang plaatsvinden tijdens de diensten, wegens het ontbreken van voldoende ventilatiemogelijkheden.
Maar gelukkig kwamen hiervoor de afgelopen zomer diverse variaties voor in de plaats, zoals een groepje gemeenteleden, dat de liederen zong, predikanten die zongen en video’s van Nederland Zingt, die werden afgespeeld.

Van deze en andere variaties willen we ook de komende tijd gebruik blijven maken.
Nieuwe ideeën kunt u altijd aandragen bij de taakgroep Liturgie & Eredienst.

Houd zoveel mogelijk afstand en rekening met elkaar, zodat iedereen zich ook veilig voelt.

En voel u vooral welkom!Algemene aanwijzingen


Als u zich niet lekker voelt, koorts heeft of veel moet hoesten of niezen, blijf dan thuis.
Houdt de 1,5 meter afstand tot elkaar
Ontsmet bij binnenkomst uw handen
Neem uw jas mee in de kerk


Indien u de kerkdienst niet kunt bijwonen, bestaat de mogelijkheid deze rechtstreeks of later te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl 
terug