Bevestigingsdienst ds. Martha Kroes Bevestigingsdienst ds. Martha Kroes

Na een vacante periode van 3 weken zijn we als gemeente Sexbierum-Pietersbierum blij dat we per 9 juli 2023 weer een dominee hebben.
De afgelopen 2 jaar is pastor Martha, met name actief geweest in het jeugdwerk in onze gemeente en heeft met een groep jonge gemeenteleden de “Kliederkerk” opgezet.

Martha Kroes heeft haar studie afgemaakt en wil nu graag aan het werk als predikant.

Op zondag 9 juli wordt zij als predikant bevestigd door ds. Inge de Rouwe uit Leeuwarden in de Sixtuskerk en doet vervolgens intrede.
De dienst begint om 14.00 uur.

We hopen op een inspirerende dienst met een belofte voor een fijne toekomst Mag Gods zegen daarin met haar en ons meegaan.

Je bent van harte welkom!

terug