wo 13 februari 2019

Kerk en Israël bijbelstudie

Locatie: 
 Terskflier
Tijdstip: 
 19:45 uur

Bijbelstudie: 'Genesis lezen met de rabijnnen'
Door: ds. H. Jonker uit Nieuw-Buinen

In september lazen we met de rabbijnen uit het boek Deuteronomium. 
We buigen ons over de joodse bijbeluitleg bij gedeelten uit het boek Genesis. Daarbij gaat het vooral over de vraag hoe de Joden, dan wel de rabbijnen de bijbel lezen. Na een korte inleiding over hoe de Joden  de Tora lezen en wat naast de Tora de betekenis is van Misjna en Talmoed kijken we kort naar de Midrasj en de verschillende rabbijnse commentaren.  Het zijn de bronnen om uit te putten en te zien hoe de Tora tekst begrepen wordt. Net als bij  
de bespreking van Deuteronomium kies ik enkele passsages uit Genesis om met elkaar  bij stil te staan.


De avonden worden gehouden met de commissie Kerk en Israël. We zijn als christenen immers sterk verbonden met de Joden en de Joodse bronnen van het geloof. 
 

terug