Afscheid van de Terskflier Afscheid van de Terskflier

Sexbierum neemt afscheid van de Terskflier

OPEN DAG EN SLUITING
 

Vanaf 1 november a.s. worden de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum weer in de monumentale Sixtuskerk gehouden. De restauratie van de voorkerk en de consistorie is dan voltooid.

Dat betekent dat we dan afscheid nemen van de Terskflier als kerk. Dit afscheid vindt plaats in een kerkdienst op zondag 31 oktober.

Op zaterdag 30 oktober houden we een open dag voor iedereen, die nog een keer in de Terskflier wil kijken, even in de kerk wil zitten, even de sfeer proeven. Er worden beelden vertoond over de (geschiedenis van de) kerk.

Ook is er de gelegenheid om deze dag in de Sixtuskerk te kijken en de verbouwde voorkerk en consistorie te kunnen bewonderen.
 

U bent allen van harte welkom op deze open dag:

zaterdag 30 oktober van 10:00 – 17:00 uur

De koffie staat klaar!
 

We willen ook een herinneringsboekje uitgeven. Misschien hebt u een (korte) mooie herinnering een leuke anecdote, een dierbare gebeurtenis over de kerk, die u met ons wilt delen. Die nemen we graag op in dit boekje.

U kunt uw bijdrage uiterlijk 10 oktober sturen naar: Evert Jan Hefting, e-mailadres: ejhefting@gmail.com

Een bijdrage op papier is uiteraard ook welkom, deze ontvangen we graag in de brievenbus van de pastorie:
De Tsjerke-ekers 27

Wij kunnen ons voorstellen dat ook oud gemeenteleden/dorpsbewoners graag gelegenheid willen hebben om de sfeer in Terskflier nog een keer te beleven of afscheid willen nemen. Wij vragen u hierbij om in uw eigen kring deze familieleden of kennissen op de hoogte te brengen van deze datums.

We ontvangen graag uw bijdrage voor het boekje en hopen u te ontmoeten op 30 en/of 31 oktober.


Namens de commissie Afscheid Terskflier,
ds. Evert Jan Hefting

terug