Afscheid ds. Evert Jan Hefting Afscheid ds. Evert Jan Hefting

In de kerkdienst van zondag 18 juni a.s. neemt ds. Evert Jan Hefting afscheid als predikant van onze gemeente. Hij gaat met emeritaat.

De afscheidsdienst begint om 9.30 uur in de Sixtuskerk.
Na afloop is er koffiedrinken in de voorkerk.

We hopen op een fijne dienst waar ds. Evert Jan met genoegen op terug kan kijken.

Je bent van harte welkom!

Namens de kerkenraad,
Liza Zijlstra-van der Veen

terug