Adventsproject kindernevendienst - Geef licht Adventsproject kindernevendienst - Geef licht

Het thema van deze advent is: Geef licht!

Er zijn ramen die twee dingen tegelijk laten zien: een schilderij dat erop staat en het licht dat erdoorheen schijnt. Zo is het met Bijbelverhalen ook. Ze vertellen over concrete mensen en gebeurtenissen. Maar wie goed kijkt, ziet nog iets an-ders: door de verhalen schijnt een licht. Het licht van Gods liefde voor de mensen.

Deze adventstijd lezen we verhalen over de profeet Micha. De profeet Micha leefde zo’n zevenhonderd jaar voor de geboorte van Jezus. Hij vertelde de mensen in Jeruzalem dat het niet goed ging in hun stad. Jeruzalem was een donkere stad geworden, maar dat hoefde niet zo te blijven. Micha vertelde ook dat in Bethlehem een bijzondere koning geboren zou worden. Iemand die voor de mensen zou zorgen en vrede zou brengen; een kind van God.

Ook werken we deze periode weer aan iets moois. Alle kinderen zijn van harte welkom!

terug