Actie Kerkbalans 2023 Actie Kerkbalans 2023

In januari doet onze Protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we je als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we je steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 14 en 28 januari ontvang je daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op je mogen rekenen! Dankzij je bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

terug